YY演员表网 >> 香港演员表

爆裂刑警演员表

爆裂刑警演员表

  爆裂刑警由演员赛祝娟、周润发、罗石青主演,叶伟信执导的一部剧情电影。

爆裂刑警演员表(饰演介绍)

古天乐 饰 Brian
吴镇宇 饰 Mike
林美贞 饰 Jennifer
郑雪儿 饰 Yen
黎耀祥 饰 Stone
罗兰 饰 Granny (as Helena Lo)


以上电影《爆裂刑警》演员表YY演员表网整理提供,转载分享请注明来源。