YY演员表网 >> 香港演员表

方世玉演员表

方世玉演员表

  方世玉由演员郑少秋、陈松勇、赵文卓主演,元奎执导的一部动作/喜剧电影。

方世玉演员表(饰演介绍)

李连杰/Jet Li 饰 方世玉/Fong Sai-Yuk
李嘉欣/Michelle Lee 饰 婷婷/Ting Ting
萧芳芳/Josephine Siao 饰 苗翠花/Miu Chui-Fa
郑少秋/Adam Cheng 饰 陈家洛/Chan Ka-lok
陈松勇/Sung Young Chen 饰 雷老虎/Tiger Lui
赵文卓/Man Cheuk Chiu 饰 鄂尔多/Governor of Kau Man
朱江/Jiang Zhu 饰 方德/Fong Tuk
胡慧中/Sibelle Hu 饰 李小环/Siu-wan
陈龙/Lung Chan 饰 大宝/Magu
高西安/Xian Gao 饰 Support
郭涛 饰 公子哥


以上电影《方世玉》演员表YY演员表网整理提供,转载分享请注明来源。